Garantievoorwaarden

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden en maximaal 10.000 km. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

2. De garantie betreft zowel het herstel van motorische gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van dezelfde gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voorzover niet voortvloeiend uit gebrekkige uitvoering van de voor aflevering eventueel door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in of door verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.

5. Niet onder garantie vallen defecten die ontstaan zijn buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat defecten niet zijn ontstaan door de van de E.E.R. afwijkende omstandigheden (denk aan o.a. slechte wegen, inferieure brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de verkoper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen.

Voor herstel dient de koper in overleg de auto ter beschikking te stellen aan de verkoper. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden uitsluitend vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldend prijspeil (2016 werkloon € 50 ex. btw/uur).

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren en accessoires, zoals banden, radio, cd, antenne, bearlock, achteruitrijcamera, (iso)ruiten, navigatie, luifel, tentdoek, fietsrek, alsmede wijzigingen aan de auto die na verkoop en aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten. De specifieke camperdelen zijn op correcte werking gecheckt bij aflevering via de camperchecklist.
Ook de lak (steenslag, roest), valt niet onder de garantie.

9. De brandstofkosten en/ of reiskosten voortvloeiend uit een garantiegeval, zijn voor kosten van de klant zelf.