Disclaimer Koning Mobiel

We besteden veel tijd om de informatie, verstrekt op deze site, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen. Echter zou het voor kunnen komen dat gegevens door de actualiteit zijn ingehaald, of dat de ons toegereikte informatie achteraf onjuist is gebleken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die, vanwege het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, is ontstaan. Er kunnen dus geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.

Koning Mobiel is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen in de informatie welke is opgenomen in deze website, of enige site die daaraan gekoppeld is.

Koning Mobiel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Het is dan ook wenselijk bij gebleken belangstelling, twijfel of onjuistheden, altijd vooraf rechtstreeks contact met ons bedrijf op te nemen via: Tel: +31 (0)6 38 920 440 of via: info@koningmobiel.nl

H. Koning
Koning Mobiel